Page 10 - Els investigadors de l'aigua
P. 10

Contaminus Maximus, altoooo! És que no sabeu
                                que llençar residus inadequats pot provocar
                                danys ambientals importants?
                                               Si us plau, ajuda’ns a
                                               repassar els consells per
                                               a la cura de la xarxa de
                                               sanejament, a veure si
                                               aprenen la lliçó.


     #nohollencis MAI AL VÀTER NI ALS DESGUASSOS         DISSOLVENTS, PINTURES
         llençar en un punt net

                                                    RESTES DE
                                                    MENJAR
                               TOVALLOLETES,               cubell
                               PAPERS,                  d’escombraries
                               PLÀSTICS                 orgàniques
                               contenidors
                               específics

         OLIS I GREIXOS
         llençar en un punt net


     OLI
     I AIXÍ, PER FI, TOT TORNA A LA NORMALITAT A AQUACITY I TOTS ELS SEUS HABITANTS PODEN DESCANSAR TRANQUILS.                                 Tornem a casa,
                                 enigma resolt.                                               Societat d’Investigacions
                                               Aquàtiques, sempre
                                               mullant-nos per una bona
                                               causa.
   5   6   7   8   9   10   11   12